Tulpen Zorg B.V. verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook via onze website kunnen we persoonsgegevens verwerken om u snel en voldoende te kunnen informeren.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.