Tulpen Zorg is een jonge en vernieuwende zorgaanbieder voor cliënten in de thuiszorg. Wij bieden zorg op maat op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en persoonsgebonden budget (PGB).

Onze missie is de kwaliteit van het leven centraal stellen waardoor de cliënten zich langer goed kunnen voelen in een veilige leefomgeving.

Onze visie is vertegenwoordigd in onze naam, Tulpen Zorg. Tulpen staan symbool voor onschuld, puurheid en respect. Iedere kleur tulp heeft een eigen betekenis, iedere cliënt heeft een eigen zorgvraag. De oranje kleur van tulpen staat voor enthousiasme, vrolijkheid, warmte, gezelligheid, optimisme, plezier, kracht, vitaliteit, energie en aandacht. Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar.

Organisatie en kwaliteitszorg

De doelstelling van Tulpen Zorg is het leveren en waarborgen van kwaliteit en continuïteit in de zorg. Door de inzet van enthousiaste, bekwame en vooral betrokken medewerkers zijn wij onderscheidend in de thuiszorg.

Gebruik van innoverende software maakt het mogelijk dat onze medewerkers zelfstandig hun werk kunnen uitoefenen met alle benodigde tools voor informatievoorziening, samenwerken en verbinden. Door het zorgproces op deze wijze efficiënter en praktischer in te richten, is er meer tijd voor zorg.

Tulpen Zorg is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten als zorginstelling. Dit houdt in dat er wordt voldaan aan het gestelde in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het kwaliteitsproces is continu in ontwikkeling waarbij de cliënten centraal staan.


Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie