Voorwaarden & toelatingscriteria

Tulpen Zorg richt zich op het verlenen van thuiszorg (extramuraal) op de volgende gebieden:

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging bestaat uit o.a. wassen, douchen, aankleden, avondmaaltijd opwarmen, steunkousen aan/uittrekken

Verpleging

Verpleging bestaat uit o.a. medicatie toedienen, stoma zorg, wondzorg, sondevoeding, blaaskatheterisatie

Ondersteunende begeleiding

Structuur bieden in het dagelijks leven.

Activerende begeleiding

Activerende Begeleiding is voor cliënten met gedragsproblematiek of psychische stoornissen heeft waarbij hulp word gegeven bij het regelen van de dagelijkse bezigheden.

Uitsluitingscriteria

Onderstaande zorgindicaties zijn uitgesloten van zorg bij Tulpen Zorg.

  • Vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Onveilige woon- en leefomgeving
  • Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
  • Ernstige psychiatrische problematiek

Afmelden van zorg

Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen zorg of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de zorgaanbieder. Doet hij dit niet, dan kan de zorgaanbieder kosten in rekening brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

Terug naar organisatie <<