Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen en het voorschrijven en naleven van medicijnvoorschriften en omdat in de praktijk onduidelijkheden bestaan over verantwoordelijkheden rondom het medicatiebeleid.
De essentie van het beleid is dat de cliënt het juiste medicijn krijgt op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze toegediend binnen de voor dat medicijn geldende houdbaarheidsdatum.
Uitgangspunt bij het medicatiebeleid is dat de cliënt waar mogelijk het medicatieproces zelf beheert. Volg, om te bepalen of een cliënt deze verantwoordelijkheid kan of wil dragen, de afspraken zoals die gemaakt zijn in de organisatie.

 

Terug naar organisatie <<