Klachten kunnen opgelost worden

Een goed contact met de cliënt is voor ons heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden maar toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden ons de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Samen met uw zorgverlener het probleem oplossen

Wij stellen op prijs dat wij de gelegenheid krijgen om de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor wij samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht of bent u het ergens niet mee eens? Neem dan contact met ons op zodat uw klacht kan worden behandeld en samen tot een oplossing kunnen komen. Ook onze medewerkers leren nog iedere dag en klacht wordt niet per definitie gezien als iets negatiefs maar ook als mogelijkheid om te verbeteren.

Wij zijn aangesloten bij branchevereniging SPOT en hebben daarmee toegang tot een onafhankelijke geschillencommissie in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De contactgegevens zijn:


U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:

   klacht@verenigingspot.nl
   035 – 54 27 517
   Postbus 5135, 1410 AC Naarden

Klik hieronder voor meer informatie:


Terug naar organisatie <<